Sut mae'r diwydiant cwrw wedi gwella? Edrychwch ar fariau cynnydd y gwledydd hyn

Agorodd bariau a bwytai un ar ôl y llall, ynghyd ag adferiad economi’r nos ac economi ffyniannus stondinau stryd, mae’r farchnad gwrw ddomestig wedi dangos momentwm da o adferiad. Felly, beth am y cydweithwyr tramor? Bragdai crefft yr Unol Daleithiau a oedd unwaith yn poeni am fethu â goroesi, bariau Ewropeaidd a gefnogwyd gan dalebau diod, a rhai bragdai. Ydyn nhw'n iawn nawr?

 

Y Deyrnas Unedig: Bydd y bar yn agor ar Orffennaf 4 ar y cynharaf

Dywedodd Ysgrifennydd Masnach Prydain, Sharma, y ​​byddai’n rhaid aros i agor bariau a bwytai “ar y cynharaf” aros tan Orffennaf 4. O ganlyniad, bydd tafarndai Prydain eleni ar gau am fwy nag oriau busnes.

Fodd bynnag, yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae llawer o fariau yn y DU yn cynnig cwrw tecawê, sy'n boblogaidd iawn ymhlith yfwyr. Mae cymaint o gariadon cwrw wedi mwynhau'r cwrw tafarn cyntaf mewn misoedd ar y stryd.

Mae bariau mewn gwledydd Ewropeaidd eraill hefyd yn ailagor neu ar fin ailagor. Yn flaenorol, roedd llawer o gwmnïau cwrw yn annog cariadon cwrw i brynu talebau ymlaen llaw i gefnogi bariau a gaewyd dros dro. Nawr, pan all y bariau hyn ailagor, mae cymaint ag 1 filiwn o boteli o gwrw am ddim neu ragdaledig yn aros i yfwyr gyrraedd.

 

Awstralia: Mae masnachwyr gwin yn galw am foratoriwm ar godiadau treth alcohol

Yn ôl adroddiadau cyfryngau tramor, mae gweithgynhyrchwyr cwrw, gwin a gwirodydd Awstralia, gwestai a chlybiau wedi cynnig ar y cyd i’r llywodraeth ffederal atal codiadau treth alcohol.

Mae Brett Heffernan, prif weithredwr Cymdeithas Bragwyr Awstralia, yn credu nad nawr yw'r amser i godi trethi defnydd. "Bydd y cynnydd yn y dreth gwrw yn ergyd arall i gwsmeriaid a pherchnogion bar."

Yn ôl Cwmni Diod Alcoholig Awstralia, mae gwerthiant diodydd alcoholig yn Awstralia wedi gostwng yn sydyn oherwydd effaith epidemig newydd y goron. Ym mis Ebrill, gostyngodd gwerthiannau cwrw 44% flwyddyn ar ôl blwyddyn, a gostyngodd gwerthiannau 55% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Ym mis Mai, gostyngodd gwerthiannau cwrw 19% flwyddyn ar ôl blwyddyn, a gostyngodd gwerthiannau 26% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

 

Unol Daleithiau: Mae 80% o fragdai crefft yn derbyn cyllid PPP

Yn ôl yr arolwg diweddaraf gan Gymdeithas Bragwyr America (BA) ar effaith yr epidemig ar fragdai crefft, dywedodd mwy nag 80% o fragdai crefft eu bod wedi derbyn cyllid trwy'r Rhaglen Diogelu Cyflogres (PPP), sy'n eu gwneud yn fwy hyderus am y dyfodol. hyder.

Rheswm arall dros y cynnydd mewn optimistiaeth yw bod taleithiau'r UD wedi dechrau ailagor ar gyfer busnes, ac yn y mwyafrif o daleithiau, mae bragdai wedi'u rhestru ar y rhestr o weithrediadau a ganiatawyd yn gynharach.

Ond mae gwerthiant y mwyafrif o fragwyr cwrw wedi gostwng, ac mae hanner ohonyn nhw wedi gostwng 50% neu fwy. Yn wyneb yr heriau hyn, yn ogystal â gwneud cais am fenthyciadau rhaglen gwarant cyflog, mae gweithgynhyrchwyr cwrw hefyd yn torri costau cymaint â phosibl.


Amser post: Medi-05-2020

Anfonwch eich neges atom:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom