Tystysgrif gweithgynhyrchu ac allforio offer bragdy

Ardystiad

Rhan 1:

Trwydded Fusnes: Trwydded Fusnes ar gyfer offer bragu cwrw, rhannau bragdy a chyfleusterau cymharol gweithgynhyrchu a masnachu. Mae'n dystysgrif cyfreithlondeb i'r busnes hwn.

04-2

Rhan 2: Ardystio Ansawdd

Gyda'r rheolaeth gynhyrchu a rheoli ansawdd rhagorol, mae gan beiriannau Obeer dystysgrif CE ISO 9001 ac Ewrop. Yn y cyfamser, gallwn hefyd ddylunio'r panel rheoli yn ôl safon UL UDA a CSA o safon Canada.

Mae'r safonau'n darparu arweiniad ac offer i gwmnïau a sefydliadau sydd am sicrhau bod eu cynhyrchion a'u gwasanaethau yn cwrdd â gofynion y cwsmer yn gyson, a bod ansawdd yn cael ei wella'n gyson.

05
06-1