• Water Treatment System For Brewery

  System Trin Dŵr ar gyfer Bragdy

  Mae'r dŵr ledled y wlad yn amrywio'n fawr a bydd y dŵr yn cael effaith uniongyrchol ar flas y cwrw. Rhaid ystyried caledwch, sy'n cynnwys ïonau calsiwm a magnesiwm. Mae llawer o fragwyr yn hoffi'r dŵr i gynnwys o leiaf 50 mg / l o Galsiwm, ond gall gormod fod yn niweidiol i'r blasau oherwydd ei fod yn gostwng pH y stwnsh. Yn yr un modd, mae ychydig o Magnesiwm yn dda, ond gall gormod greu blas chwerw. Mae 10 i 25 mg / l o fanganîs yn fwyaf dymunol.
 • Draught Beer Machine

  Peiriant Cwrw Drafft

  Mae cwrw drafft, sydd hefyd wedi'i sillafu'n ddrafft, yn gwrw wedi'i weini o gasgen neu keg yn hytrach nag o botel neu gan. Gelwir cwrw drafft wedi'i weini o keg dan bwysau hefyd yn gwrw keg.
 • Beer Kegs

  Kegs Cwrw

  Mae tap cwrw yn falf, yn benodol tap, ar gyfer rheoli rhyddhau cwrw. Er y gellir galw mathau eraill o dap yn faucet, falf neu spigot, mae'r defnydd o dap ar gyfer cwrw bron yn gyffredinol.
 • Beer Filtration System

  System Hidlo Cwrw

  Hidlo cwrw trwy hidlydd daear diatomaceous cannwyll yw'r ateb mwyaf cyffredin o hidlo mewn microfragdy o feintiau canolig a mawr.
 • Air compressor system

  System cywasgydd aer


  Yn ogystal â golchi keg a photelu / canio, mae cywasgwyr aer hefyd yn offer defnyddiol ar gyfer tasgau eraill o amgylch y bragdy. Mae aeriad yn broses bwysig wrth fragu, sy'n cynnwys ychwanegu ocsigen i'r burum yn ystod eplesiad. Defnyddir aer cywasgedig hefyd i bweru peiriannau yn ystod y broses egluro.
 • Accessories and Auxiliary Machines

  Ategolion a Pheiriannau Ategol

  Defnyddir y llinell canio cwrw llinol hon ar gyfer llenwi cwrw mewn caniau, rinser, llenwr a morwr yn uned ar wahân. Gall orffen yr holl broses fel golchi, llenwi a selio.
 • Steam Generator

  Generadur Stêm

  Generaduron Stêm yw'r ffynhonnell berffaith o stêm dirlawn o ansawdd uchel ar gyfer micro-fragdai, brewpubs a systemau bragu stêm llai.
 • Malt Milling System

  System Melino Brag

  Mae'r system brosesu brag yn cynnwys peiriannau ac offer arall sydd eu hangen i baratoi grawn brag cyn dechrau cynhyrchu'r wort yn y bragdy.
 • Hop Gun System

  System Gun Hop

  Mae “hopian sych”, y cyfeirir ato hefyd fel “hopian oer” yn y busnes, yn weithdrefn lle mae olewau hanfodol gwerthfawr yn cael eu rhyddhau o'r lupwlin sydd yn y hopys mewn cwrw. Perfformir hopian sych ar ôl y broses fragu yn yr ardal oer. Ar yr adeg hon, mae'r cwrw wedi'i orffen ond nid yw wedi aeddfedu'n llawn eto.